Müsiad

Başkan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin değerli üyeleri ve kıymetli insanımız; öncelikle yeni bir dünya düzeninide beraberinde getiren içinde bulunduğumuz Küresel Pandemi Covid-19 salgınını tez atlatıp ülke olarak daha müreffeh yarınlara kavuşmamızı diliyor sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.